Strona główna » PROJEKTY EU

PROJEKTY EU

Tytuł projektu:
Ekspansja firmy PPHU EUROKARTON WIOLETTA HUSAR na nowe rynki zagraniczne promująca produkt wpostaci opakowań kartonowych z tektury falistej

Cel i planowany efekt projektu:
Firma oczekuje, że w wyniku realizacji internacjonalizacji:
a) pozyska nowe rynki zagraniczne w postaci Ukrainy i Rosji;
b) zwiększy przychody poprzez eksport produktów do wyżej wymienionych krajów, co najmniej o 2,2 mln zł do końca 2024 roku.
c) rozwinie działalność, dzięki doświadczeniu nabytym poprzez współpracę gospodarczą o charakterzemiędzynarodowym;
d) uzyska wzrost dochodów, który z kolei pozwoli na nowe inwestycje, np. zakup nowych maszyn iurządzeń niezbędnych do zwiększania możliwości wytwórczych;
e) nawiąże nowe kontakty międzynarodowe, co pozwoli na dalszą ekspansję zagraniczną na nowe rynki.

Mierzalne efekty realizacji projektu:
- Liczba przygotowanych do wdrożenia modeli biznesowych internacjonalizacji – 1;
- Liczba nowych rynków (krajów), na których wnioskodawca osiągnął gotowość do rozpoczęcia sprzedaży produktów – 2;
- Liczba zorganizowanych kanałów obsługi procesów biznesowych, które będą realizowane na rynkach docelowych – 2.

Wartość projektu:
Całkowita wartość projektu wynosi – 731 850,00PLN (słownie:siedemset trzydzieści jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych00/100)

Wkład Funduszy Europejskich:
Dofinansowanie projektu stanowiące pomoc de minimis – 505 750,00 PLN (słownie:pięćset pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych00/100)

Termin realizacji:
01.01.2021 – 31.03.2022